นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer)สู่เกษตรกรลำปาง 4.0 ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายสกุลเกียรติ หย่อนเถิง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) สู่เกษตรกรลำปาง 4.0 ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแข่งขันดังกล่าว จัดโดยสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งการแข่งขันให้ปฏิบัติภารกิจบังคับโดรนให้สำเร็จตามที่กรรมการกำหนดในผังการแข่งขัน ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด