งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ประกอบด้วยนายอนาวิล สุราฤทธิ์ นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายวีรวัฒน์ นุบุรีจันทร์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ นางสาวรติมา บุตรชานนท์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนางสาวอรนุช จันทราปรีชากุล นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จากการคัดเลือกจาก 20 ทีม (รอบที่ 2) จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยนักศึกษาได้มีแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการเขียนโครงการ นำเสนอโครงการในชื่อ LPRU พอเพียงเพราะเพียงพอ กิจกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นจะดำเนินกิจกรรมในพื้นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่าและเกิดจิตสำนึกที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม และจะต้องเข้ารับการตรวจพื้นที่โครงการทีได้นำเสนอ ให้แก่ท่านคณะกรรมการฯ ตอบข้อคำถามจากคณะกรรมการตัดสินฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยจะมีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท 10 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องเดินทางมาเข้าร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัล ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน กปร.ในลำดับต่อไป

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *