งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมนักวิจัย มร.ลป. ร่วมประชุมหารือและการศึกษางานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่งของจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รองปลัด และทีมก.อว.

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือและการศึกษางานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่งของจังหวัดลำปาง โดยมี ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการประชุม
โดยทีมนักวิจัย มร.ลป. ได้ร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่ โดยมี รศ.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : ศรีนวล ศรีริ