ทีมงาน U2T มร.ลป. ตำบลนาโป่ง ร่วมกับ อบต.นาโป่ง เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ท้องถิ่น (ถั่วลิสง)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ท้องถิ่น (ถั่วลิสง) ซึ่งปลูกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยทั้ง 6 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ลายเสือ ไทนาน ไทนานพื้นเมือง ไต้หวัน สข.38 และถั่วหรั่ง ซึ่งแต่ละสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศและที่ดินของตำบลนาโป่ง

โดยการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงดังกล่าวมุ่งหวังการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น (ถั่วลิสง) เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนภายในตำบลทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด