งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ