คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอ.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์โดยใช้สีย้อมธรรมชาติ และการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด