คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีทำบุญอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจัดพิธีทำบุญอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถือโอกาสนี้จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีแก่บุคลากร นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจ ทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด