งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการฝึกอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Product Design and Development-PDD” ณ อาคาร 45 ห้อง 4531 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการผลิต (Department of Industrial Systems Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้กิจกรรมการฝึกอบรมหัวข้อถัดไป กำหนดจัดขึ้นที่ ศูนย์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ในหัวข้อ Communication and People Skills Development (CPD) ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อบังคับภายใต้หมวดที่ 2 ‘Teaching Skills Enhancement’ ตามหลักเกณฑ์ในการได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการสําเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อโครงการที่ recap4@ait.asia หรือ Facebook Fanpage : ReCap 4.0 Competence Development Project for Thailand

 

ภาพ  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ