งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Heilongjiang Institute of Teacher Development สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Heilongjiang Institute of Teacher Development สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร รวมถึงข้อมูลวิจัย สิ่งพิมพ์วิจัย การจัดโครงการวิจัย และการประชุมสัมมนาร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะกำหนดวันลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการอีกครั้งในลำดับต่อไป ร่วมกับทีมคณะผู้บริหารจาก Heilongjiang Institute of Teacher Development ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณาจารย์ เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาบันทึกข้อตกลงโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ