คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะวิทย์ฯ มร.ลป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน อ.ภัทรนัย ไชยพรม อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และส.อ.กัมพล ปาละอุด ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างมาก

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th หรือทาง Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด