งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ มร.ลป. ร่วมจัดกิจกรรม “Science Park Variety” ณ อบจ.ลำปาง

LPRU News : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม “Science Park Variety” จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โครงการนี้จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปมาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ โดยในภาพรวมตลอด 3 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5,211 คน

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์