คณะวิทย์ มร.ลป. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2

เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน ประกอบด้วยฐานต่าง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

ฐานกิจกรรมระดับ ม.ต้น
1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ โดย อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
2. การต่อตัวต้านทาน หาค่ากระแส และความต่างศักย์วงจรแบบขนาน โดย ผศ.ปัทมา อภิชัย คุณอนุชา ปาลี และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
ฐานกิจกรรมระดับ ม.ปลาย
1. การศึกษาสรีรวิทยาของสัตว์ โดย รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
2. การกลั่น โดย อ.ดร.วิภานุช ใบศล และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด