คณะวิทย์ มร.ลป. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง

วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน ประกอบด้วยฐานต่าง ๆ ดังนี้
ฐานกิจกรรมระดับ ม.ต้น
1. การวิเคราะห์สารอาหาร โดย ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
2. คลื่นแสง โดย อ.พิภพ นราแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
3. การทดสอบสารตกค้างในอาหาร โดย อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
ฐานกิจกรรมระดับ ม.ปลาย
1. การวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยนวัตกรรมสีเขียว โดย อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
2. แม่เหล็กและไฟฟ้า โดย อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล คุณอนุชา ปาลี และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
3. คลื่น โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ คุณอนุชา ปาลี และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด