งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดนิทรรศการ “ผาแดง Explore: กาดหมั้ว คัวฮอมที่ผาแดง” ณ โรงเรียนผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “ผาแดง Explore: กาดหมั้ว คัวฮอมที่ผาแดง” ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีนายประหยัด สุวรรณโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน

การจัดกิจกรรนในปีงบประมาณ 2565 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในหลายพื้นที่ สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการในพื้นที่บ้านผาแดง และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผาแดง Explore โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขิงปลอดภัย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ ภายในงานดังกล่าวนี้ชุมชนได้มีการนำผลิตภัณฑ์ออกมาร่วมจำหน่ายหลายชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขิง และผลิตภัณฑ์จักสาน ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงาน และมีกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ล้างหน้า และเพนท์กระเป๋าด้วยสีธรรมชาติ ให้กับผู้สนใจภายในชุมชน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา