คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อคณะ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด