คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. MOU การพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา ประธานสาขาวิชาการบัญชี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาการบัญชี ผ่านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด