คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมทางไกล รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ และผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Video Conference) โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งซักถามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญของโครงการกองทุนการศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนให้ปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและสื่อการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนให้คำแนะนำการพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 9 โรงเรียนต่อไป

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด