ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และศูนย์พัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวปอแก้ว ประโยค นายธนพล ชูนาม และนางสาวอนัญญา สังข์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต รูปแบบออนไลน์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
.
ผลงานทางวิชาการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาภาษาไทย เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา และมีอาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ กรรมการสาขาวิชาภาษาไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก พร้อมด้วยอาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาวิชาภาษาไทยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนของหลักสูตรและนักศึกษาที่ร่วมพัฒนาการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ
.
สาขาวิชาภาษาไทยรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี วิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย วิชาโทภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย) และวิชาโทวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษา รอบสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 นี้ สอบถามรายละเอียดการสมัคร หรือรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่กล่องข้อความ Facebook Fanpage สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. ม.ราชภัฏลำปาง
🔻🔻🔻🔻🔻
httpswww.facebook.comThailibartlpru
และ Facebook Fanpage L’ART THAI LPRU
🔻🔻🔻🔻🔻
httpswww.facebook.coml.art.thai.lpru
.
☎️ ประธานสาขาวิชา 064-031-5389 หรือ เลขานุการสาขาวิชา 093-132-6587
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว :หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด