งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7 คณะ แจกแผ่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภายในสถานศึกษา

นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยนางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา จาก 7 คณะ ร่วมแจกแผ่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสอง เนื่องจากบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย แต่สามารถป้องกันได้โดยการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ช่วยเหลือให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และป้องกันหรือลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ให้ห่างไกลจากการสูบบุหรี่

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ