กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการสร้างบ้านแปงเมือง ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน แปงเมือง ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ ทาง Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “ราชภัฏลำปาง บัณฑิต จิตอาสา เพื่อนักศึกษา โดยนักศึกษา”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความเป็นมาของการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เกิดความรักและสามัคคีในสถาบัน และร่วมกันแสดงความเห็นในด้านการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด