กพน.มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

การจัดโครงการดังกล่าว มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษารักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหลากหลายประเภทอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงอบายมุขห่างไกลยาเสพติด โดย ได้รับเกียรติ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอ.เบญจวรรณ นันทชัย ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน Online และ Onsite โดยก่อนการอบรม ได้มีการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 50 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด