โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ MOU ภาคีเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด