เข้าหอพัก

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมร.ลป. เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักในรอบที่ 4 และกำหนดวันรายงานตัวและการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา พ.ศ.2565

  ประกาศมหาวิทย

Read More