สมาชิกจิตอาสาพระราชทานมร.ลป.พัฒนาภูมิทัศน์

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสา สังกัด มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 29 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการเก็บมัดข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

   

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 21 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU News ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 15 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2566 รุ่นที่ 1

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 14 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 13 พฤศจิกายน 2566

สมาชิกจิตอาสาสังกัดม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 10 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 8 พฤสจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก

Read More