สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เชิญร่วมโครงการอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งบทความภาษาไทย

  การพัฒนาทักษะ

Read More