ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพสำหรับนศ.พิการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่อนาคต) หัวข้อ“Microsoft office 365”

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง “เพราะโลกนี้มันกว้าง คนข้างๆจึงสำคัญ”

เมื่อวันที่ 21 มกราค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพสำหรับนศ.พิการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่อนาคต) หัวข้อ“Microsoft office 365”

เมื่อวันที่ 25 มิถุน

Read More