รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรร

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More