รับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมร.ลป. เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักในรอบที่ 4 และกำหนดวันรายงานตัวและการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมร.ลป. ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครสามารถเข้าไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา พ.ศ.2565

  ประกาศมหาวิทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  คณะพยาบาลศาสต

Read More