พัสดุเสื่อมสภาพ

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย ฯ เครื่องปรับอากาศ

Read More