ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

มร.ลป. ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่1/2565

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องขยายการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

   

Read More