นักศึกษา มร.ลป. ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สื่องดสูบบุหรี่ และสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก

Read more