นักศึกษา มร.ลป. ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการดื่มแฮกอฮอล์ สื่องดสูบบุหรี่ และสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด