นักศึกษา มร.ลป. ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สื่องดสูบบุหรี่ และสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยเทศบาลเขลางค์นคร ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สื่องดสูบบุหรี่ และสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ให้แก่ผู้ร่วมงาน ลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด