งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft skill กิจกรรมที่ 4

เมื่อวันที่ 17 สิงหา

Read more

งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 3

เมื่อวันที่ 14 สิงหา

Read more

งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill)

เมื่อวันที่ 10 สิงหา

Read more