คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลตำบลเสริมซ้าย จัดการประชุมให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากฟาร์มปศุสัตว์ และการผลิตก๊าซชีวภาพ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาค

Read more