อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรม SCA on Tour พื้นที่ภาคเหนือ