อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดตัวนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ปี พ.ศ 2561 “ชิน ประสงค์ “