อธิการบดี มร.ลป. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการประสานงานภาคีเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด