สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ร่วมงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) แบบล้านนาของจังหวัดลำปาง”