สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล”

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0