สาขาวิทย์คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดอบรมการใช้โดรนให้นศ.ว.อาชีวศึกษา ลำปาง