สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฏการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)”

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0