สศว. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” พุทธศักราช 2566