สศว. มร.ลป. จัดโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 “หล่อเทียนพรรษา หล่อศรัทธาบูชาพุทธคุณ”