สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด