สวพ. มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการ SHA-SE Innovation Platform กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏถาคเหนือ