ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพสำหรับนศ.พิการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่อนาคต) หัวข้อ“Microsoft office 365”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด