ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง “เพราะโลกนี้มันกว้าง คนข้างๆจึงสำคัญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด