ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0