รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร