มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด