มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565